Việc làm Bàu Bàng Bình Dương

Post Top Ad

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

Bảng tin việc làm

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

Kỹ Sư IE 工程装备部/IE工程师[ tiếng trung - 月薪32.000.000 - 40.000.000]招募越籍管理 - 同奈省新设的電子公司/系跨国集团

  诚聘 工程装备部 IE工程师-现场 薪资待遇:[32.000.000-40.000.000] 简历投递: jobview.vn@gmail.com 行业别:电子厂/ 工作性质:全职 上班地点:[同奈省龙城工业园] 工作内容 1.组织公司制造效率提升工作,应用IE技术,推动...
Read More

Kỹ Sư HVAC 暖通工程师 [ tiếng trung - 月薪32.000.000 - 40.000.000]招募越籍管理 - 同奈省新设的電子公司/系跨国集团

  招聘: 工程装备部/暖通工程师 薪资待遇:[32.000.000-40.000.000] 简历投递: jobview.vn@gmail.com 行业别:电子厂/ 工作性质:全职 上班地点:[同奈省龙城工业园] 工作内容 1、负责工厂能源管理、洁净厂房运维、空压系统、空调系统等...
Read More

Kỹ Sư HVAC 暖通工程师 [ tiếng trung - 月薪32.000.000 - 40.000.000]招募越籍管理 - 同奈省新设的電子公司/系跨国集团

  招聘: 工程装备部/暖通工程师 薪资待遇:[32.000.000-40.000.000] 简历投递: jobview.vn@gmail.com 行业别:电子厂/ 工作性质:全职 上班地点:[同奈省龙城工业园] 工作内容 1、负责工厂能源管理、洁净厂房运维、空压系统、空调系统等...
Read More

Quản lý Hành Chính [ tiếng trung - 月薪32.000.000 - 40.000.000]招募越籍管理 - 同奈省新设的電子公司/系跨国集团

  重聘: 综合管理部 行政管理 2年及以上相关工作经验,要有接待经验 ♦️ 要求 工作经历:  [2年以上] 学历要求:  [本科] 语文 :  中文[4技能] 薪资待遇:[32.000.000- 40.000.000] 职务类别:[管理层]/ 国籍: [越南🇻🇳 ] ...
Read More