Việc làm Bàu Bàng Bình Dương

Post Top Ad

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

Bảng tin việc làm

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

Kế Toán Trưởng Tiếng Anh Công Ty TNHH Turbo Enterprise KCN Bàu Bàng Mở Rộng (Korean investors)

Vị trí (Job Title) : Kế Toán Trưởng Báo cáo công việc (Report to): CEO Địa điểm làm việc (Location) : Lô đất C_12E_CN, Đường N15, Khu Công n...
Read More

Trưởng Phòng Nhân Sự Tiếng Hàn Công Ty TNHH Turbo Enterprise KCN Bàu Bàng Mở Rộng (Korean investors)

   Vị trí (Job Title) : Trưởng Phòng Nhân Sự Báo cáo công việc (Report to): CEO Địa điểm làm việc (Location) : Lô đất C_12E_CN, Đường N15, K...
Read More

Trưởng Phòng XNK Tiếng Anh Công Ty TNHH Turbo Enterprise KCN Bàu Bàng Mở Rộng (Korean investors)

   Vị trí (Job Title) : Trưởng Phòng XNK Báo cáo công việc (Report to): CEO Địa điểm làm việc (Location) : Lô đất C_12E_CN, Đường N15, Khu C...
Read More

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

Post Top Ad